• BIST 117.216
  • Altın 165,528
  • Dolar 3,9176
  • Euro 4,8144
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 10 °C

2012 yılında 332 bin kişiye istihdam

2012 yılında 332 bin kişiye istihdam
2012 yılında, öngörülen büyüme ve yatırım artışlarına bağlı olarak istihdamın 332 bin kişi artacağı, işsizlik oranının ise yüzde 10.4 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.

2012 yılında 332 bin kişiye istihdam

2012 yılında, öngörülen büyüme ve yatırım artışlarına bağlı olarak istihdamın 332 bin kişi artacağı, işsizlik oranının ise yüzde 10.4 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.

Türkiye genelinde 2011 yılında işgücüne katılma oranının yüzde 49.9, işsizlik oranının ise yüzde 10.5 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, 2012 yılında, öngörülen büyüme ve yatırım artışlarına bağlı olarak istihdamın 332 bin kişi artacağı, işsizlik oranının ise yüzde 10.4 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.

2012 Yılı Programı, Resmi Gazete'nin 30 Ekim tarihli Mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, Para, maliye ve gelirler politikaları; istikrarlı büyümenin desteklenmesi, istihdamın artırılması, fiyat istikrarı ile finansal istikrarın birlikte sürdürülmesi amaçları çerçevesinde ve eşgüdüm içerisinde yürütülecek. Büyümenin daha sağlam ve güvenilir kaynaklarla finansmanını sağlamak amacıyla yurtiçi tasarrufları artıracak politikalar izlenecek. Büyümenin talep yönünden ihracat ve özel sektör yatırımlarına, üretim yönünden ise verimlilik artışlarına dayalı olmasını sağlayacak politikalara devam edilecek. Sanayinin orta düzey teknolojili mal üretiminden yüksek düzey teknolojili mal üretimine kaydırılabilmesi için işgücünün niteliğini yükseltecek, Ar-Ge faaliyetlerini destekleyecek politikalar izlenecek. İşgücü piyasasına yönelik yapılacak düzenlemelerle istihdam artışı hızlandırılacak.

-İSTİHDAM 332 BİN KİŞİ ARTACAK-

Türkiye genelinde 2011 yılında işgücüne katılma oranının yüzde 49.9, işsizlik oranının ise yüzde 10.5 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, 2012 yılında, öngörülen büyüme ve yatırım artışlarına bağlı olarak istihdamın 332 bin kişi artacağı, işsizlik oranının ise yüzde 10.4 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.

-SOSYAL ALTYAPI PROJELERİNE YOĞUNLAŞTIRILACAK-

Kamu yatırımlarında, başta Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Doğu Anadolu Projesi (DAP), Konya Ovası Projesi (KOP), Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki yatırımlar olmak üzere bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı ve bölgesel gelişme potansiyelini değerlendirmeyi hedefleyen ekonomik ve sosyal altyapı projelerine yoğunlaştırılacak.

-GSYH YÜZDE 4 BÜYÜYECEK-

Büyümenin 2011 yılının ikinci yarısında da devam etmesi, ancak küresel ölçekte ortaya çıkan belirsizlikler ve olumsuz baz etkisi nedeniyle bir miktar yavaşlaması beklenmekte. Buna göre, 2011 yılında yüzde 7.5 olması beklenen GSYH artış hızının, 2012 yılında yüzde 4 olması hedeflenmekte. Tarım sektörü katma değerinin reel olarak 2011 yılında yüzde 6 oranında artacağı, 2012 yılında ise yüzde 3 oranında artış göstereceği öngörülmekte. Sanayi sektörü katma değerinin, 2011 yılında yüzde 7.2 oranında artması beklenmekte. 2012 yılında ise sanayi sektörü katma değerinin yüzde 3.5 oranında artacağı öngörülmekte. 2011 yılında yüzde 7.8 oranında artması beklenen hizmetler sektörü katma değerinin, 2012 yılında yüzde 4.3 oranında artacağı öngörülmekte.

Toplam yurt içi talebin 2012 yılında reel olarak yüzde 3.9 oranında artması, net mal ve hizmet ihracatının GSYH büyümesine katkısının ise negatif 0.1 puan olması sonucunda, GSYH’nın yüzde 4 oranında büyümesi hedeflenmekte. Bu dönemde özel kesim tüketim harcamalarında yüzde 3, kamu kesimi tüketim harcamalarında ise yüzde 3.1 oranında artış olacağı öngörüldü. 2012 yılında, özel kesim sabit sermaye yatırımlarının yüzde 7.7 oranında artacağı, kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının ise yüzde 0.6 oranında azalacağı tahmin edilmekte. 2012 yılı GSYH büyümesine; özel tüketimin 2.1 puan, kamu tüketiminin 0.2 puan, özel kesim sabit sermaye yatırımlarının ise 1.7 puan katkı yapması beklenmekte. Aynı dönemde, stok değişiminin GSYH büyümesine katkısının ise pozitif 0.1 puan olacağı tahmin edilmekte. Kamu harcanabilir gelirinin GSYH’ya oranının 2012 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 12.9 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmekte. 2012 yılında kamu tasarruflarının GSYH’ya oranının 0.8 puan azalarak yüzde 2.1’e, kamu yatırımlarının GSYH içindeki payının ise 0.1 puan azalarak yüzde 4.3’e gerilemesi neticesinde, kamu tasarruf yatırım farkının GSYH’ya oranının negatif yüzde 2.2 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Özel tasarrufların GSYH’ya oranının 2012 yılında bir önceki yıla göre 2.7 puan artması ve özel yatırımlardaki artışın 0.6 puan olması neticesinde, özel kesim tasarruf yatırım farkının GSYH’ya oranının 2 puan iyileşerek negatif yüzde 5.6 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.

Türkiye’de küresel ölçekte giderek artan belirsizlikler nedeniyle 2011 yılının ikinci yarısından itibaren büyüme hızının nispi olarak yavaşlaması öngörülen programda bu yavaşlamaya rağmen 2011 yılının tamamında Türkiye ekonomisinin yüzde 7.5 oranında büyümesi beklenmekte.

-MADENCİLİK İLE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN YATIRIMLARI DÜŞECEK, DİĞER TÜM ALT SEKTÖRLERİN PAYLARI ARTACAK-

Türkiye ekonomisinde 2011 yılında özel kesim sabit sermaye yatırımlarının reel olarak yüzde 22.3 oranında artması öngörüldü. Bu dönemde, özel kesim sabit sermaye yatırımları içinde tarım, madencilik, imalat, enerji sektörlerinin paylarının artacağı, ulaştırma, turizm, konut eğitim, sağlık ve diğer hizmetler alt sektörlerinin paylarının ise azalacağı tahmin edildi. Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının 2012 yılında reel olarak yüzde 0.6 oranında azalacağı öngörüldü. Bu dönemde, kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının yüzde 49.2’sinin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, yüzde 32.6’sının mahalli idareler, yüzde 15’inin işletmeci KİT’ler, yüzde 1.1’inin özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 0.1’inin İller Bankası, yüzde 2.1’inin döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirileceği tahmin edildi. 2012 yılında kamu kesimi sabit sermaye yatırımları içinde, bir önceki yıla göre madencilik ile ulaştırma sektörünün payında düşüş, diğer tüm alt sektörlerin paylarında ise artış olacağı öngörülmekte. 2012 yılında özel kesim sabit sermaye yatırımlarının reel olarak yüzde 7.7 oranında artış göstereceği tahmin edilmekte. 2012 yılında özel kesim sabit sermaye yatırımları içinde tarım ve ulaştırma alt sektörlerinin paylarının bir önceki yıla göre artacağı, eğitim sektörünün payının aynı kalacağı, diğer sektörlerin paylarının ise azalacağı tahmin ediliyor.

2 MİLYON TON KÖMÜR ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

2012 yılında, elektrik dağıtım bölgelerine ilişkin özelleştirmeler tamamlanacak ve EÜAŞ’a ait üretim santrallerinden bir kısmının özelleştirme çalışmalarına başlanacak. 2012 yılında tarım KİT’leri tarafından 3 milyon ton buğday, 9 milyon ton şeker pancarı ve 620 bin ton yaş çay yaprağı alımı yapılacak. İhtiyaç sahiplerine bedelsiz dağıtılmak üzere Türkiye Kömür İşletmeleri(TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından 2011 yılında yaklaşık 1.9 milyon ton, 2012 yılında ise yaklaşık 2 milyon ton kömür temin edilecek.

2012 Yılı Programı 30 Ekim Tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlandı. Buna göre 2012 yılında Özelleştirme Fonu’nun 10.7 milyar TL tutarında özelleştirme geliri elde etmesi bekleniyor. 2012 yılında fonların gelirlerinin ise 6 milyar TL, fon giderlerinin 5.7 milyar TL, böylece fon sistemi finansman fazlasının 330 milyon TL olması hedeflendi.

2012 yılında özelleştirme kapsamında izlenen kuruluşlar dahil KİT sisteminin finansman açığının GSYH’ya oranı yüzde 0.25 olarak programlandı. Bu hedefe ulaşılabilmesi; Genel Yatırım ve Finansman Programı’nda öngörülen fiyat ayarlamalarının gerçekleştirilmesi, tarım KİT’lerinde alım miktar ve fiyatlarının öngörülenin üstünde stok artışına yol açmayacak şekilde tespit edilmesi, yatırım harcamalarının belirlenen seviyede kalması ve bütçeden yapılacak transferlerin gerçekleştirilmesiyle mümkün olabilecek.

-EÜAŞ’A AİT ÜRETİM SANTRALLERİNDEN BİR KISMININ ÖZELLEŞTİRME ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAK-

2012 yılında, elektrik dağıtım bölgelerine ilişkin özelleştirmelerin tamamlanması ve EÜAŞ’a ait üretim santrallerinden bir kısmının özelleştirme çalışmalarına başlanması öngörüldü.

-SERTİFİKALI TOHUM VE DAMIZLIK HAYVAN ÜRETİMİ-

TİGEM’in sertifikalı tohum ve damızlık hayvan üretimine yönelik faaliyetlerini verimli ve etkin bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla, öncelikle Ceylanpınar İşletmesinde başlatılan yeniden yapılandırma uygulamaları, 2012 yılından itibaren Yeniden Yapılandırma Raporu çerçevesinde Kuruluş geneline yaygınlaştırılacak.

-3 MİLYON TON BUĞDAY ALINACAK-

2012 yılında tarım KİT’leri tarafından 3 milyon ton buğday, 9 milyon ton şeker pancarı ve 620 bin ton yaş çay yaprağı alımı programlandı.

-2011 YILINDA KİT’LERİN FİNANSMAN AÇIĞININ SEBEBİ, ENERJİ KİTLERİNİN MALİYETLERİNDEKİ ARTIŞIN SATIŞ FİYATLARINA YANSITILMAMASI-

2012 Yılı Programı’nda özelleştirme kapsamında izlenen kuruluşlar ve KİT sistemiyle ilgili “öz eleştirilere” de yer verildi. Özelleştirme kapsamında izlenen kuruluşlar dahil 2010 yılında GSYH’ya oran olarak yüzde 0.64 finansman fazlası oluşturan KİT’lerin, 2011 yılında yüzde 0.03 finansman açığı oluşturacağı tahmin edildi. KİT dengesindeki bu olumsuz gelişmenin temel sebebi, enerji KİT’lerinin maliyetlerindeki artışın satış fiyatlarına zamanında yansıtılamaması olarak ifade edildi. 2011 yılında özelleştirme kapsamında izlenen kuruluşlar dahil KİT sisteminin 1 milyar TL dönem karı ve 2.2 milyar TL faiz dışı açık oluşturması bekleniyor. Söz konusu kuruluşlara nakit olarak 4.7 milyar TL sermaye transferi, 2.3 milyar TL görev zararı ödemesi yapılması ve bu kuruluşların yatırım harcamasının 6.9 milyar TL olması hedefleniyor.

-ENERJİ KİTLERİNİN MALİYETİ YÜKSELDİ-

2011 yılında ham petrol fiyatları ve dolar kurunun bir önceki yıla göre beklenenin üzerinde artması sebebiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin(BOTAŞ) doğal gaz alım maliyeti, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’nin elektrik alım maliyeti ve Elektrik Üretim A.Ş.’nin(EÜAŞ) yakıt maliyeti yükseldi. Yıl içerisinde BOTAŞ’ın ortalama doğal gaz satış fiyatı ortalama doğal gaz alım fiyatının altına düştü. Doğal gaz satış fiyatlarında Ekim ayında yapılan ayarlamaya rağmen alım maliyetleri tam olarak karşılanamadı.

-TKİ 2 MİLYON TON KÖMÜRÜ BEDELSİZ DAĞITACAK-

İhtiyaç sahiplerine bedelsiz dağıtılmak üzere Türkiye Kömür İşletmeleri(TKİ) ve TTK tarafından 2011 yılında yaklaşık 1.9 milyon ton, 2012 yılında ise yaklaşık 2 milyon ton kömür temin edileceği tahmin edildi.

-PETROL FİYATLARINDAKİ ARTIŞLA TPAO’NUN 2011 DÖNEM KARI 1.4 MİLYAR TL’Yİ AŞACAK-

2010 yılında 1 milyar 297 milyon TL dönem karı elde eden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının(TPAO), ham petrol fiyatlarındaki artışa paralel olarak satış hasılatının artması sonucu 2011 yılında 1 milyar 446 milyon TL dönem karına ulaşması bekleniyor. 2010 yılında bütçeye 162 milyon TL temettü ödemesi yapan Kuruluş, önceki yıllardan biriken temettü borçlarının bir kısmı da dâhil edilmek suretiyle 2011 yılında 588 milyon TL ödeme gerçekleştirmişti. TPAO’nun yıl içerisinde Kuzey Marmara ve Değirmenköy Yeraltı Depolama Tesislerinde bulunan 2.153 milyon Sm3 doğal gazı BOTAŞ’tan satın alması neticesinde, faiz dışı fazlası 2011 Yılı Programında öngörülen seviyenin altında gerçekleşmişti.

-ETİ MADEN’İN KARI 2011’DE 674 MİLYON TL’YE ULAŞACAK-

2010 yılında 439 milyon TL dönem karı elde eden Eti Maden İşletmelerinin 2011 yılında 674 milyon TL dönem karına ulaşması bekleniyor. Kuruluş, bütçeye 2010 yılında 184 milyon TL, 2011 yılında 269 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirmişti. Uluslararası piyasalarda bor madenine olan talebin artmasına paralel olarak Kuruluşun üretim kapasitesini ve satış hasılatını yükseltmeye devam etmesi, dönem karındaki ve temettü ödemelerindeki artışta etkili oldu.

-TCDD’YE 2011’DE 3.6 MİLYAR TL SERMAYE TRANSFERİ YAPILDI-

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi’nin(TCDD) elektrifikasyon, sinyalizasyon ve yüksek hızlı tren yatırımlarının ve istihdam giderlerinin finansmanı, bütçeden Kuruluşa yapılan sermaye transferleriyle karşılandı. 2010 yılında Kuruluşun toplam yatırım harcaması KİT’lerin toplam yatırımlarının yüzde 41.1’ine karşılık gelirken, 2011 yılında bu oranın yüzde 45.2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Kuruluşa 2010 yılında 2.5 milyar TL, 2011 yılında ise 3.6 milyar TL sermaye transferi yapıldı.

-ÇAYKUR’A HER YIL YÜKSEK TUTARDA SERMAYE TRANSFERİ YAPILMASI GEREKECEK-

Yaş çay alım fiyatlarının paketli çay satış fiyatlarından daha hızlı artması, yüklü miktarda stokla çalışılması ve yüksek personel maliyetleri Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün(ÇAYKUR) zarar etmesine ve faiz dışı açık vermesine sebep oldu. Gerekli yatırımların gerçekleştirilebilmesi ve personel maliyetlerinin karşılanabilmesi için 2012 yılından itibaren ÇAYKUR’a her yıl yüksek tutarda sermaye transferi yapılması gerekiyor.

-EBK’NIN 56 OLAN BAYİ SAYISI ARTIRILACAK-

Et ve Balık Kurumu(EBK) Genel Müdürlüğü, et satış fiyatlarının istikrarlı bir seviyede tutulması amacıyla pazar payını artırmaya yönelik 2011 yılında isim hakkı kullanımı verdiği ve satılan ürünleri sağladığı mağazalar aracılığıyla bayilik sistemine geçti. Mevcut durumda 56 olan bayi sayısının önümüzdeki dönemde, nüfusun yoğun olduğu şehirler başta olmak üzere, ülke genelinde artırılması planlanıyor.

-ÖZELLEŞTİRMELER DE ELE ALINDI-

2010 yılında 3.1 milyar doları olarak gerçekleşen satış ve devir işlemi tamamlanan özelleştirme uygulamaları, 2011 yılı Eylül ayı itibarıyla 334 milyon doları olarak gerçekleşti. Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirme süreci devam ediyor. 2011 yılı Ekim ayı itibarıyla Vangölü, Boğaziçi, Gediz, Trakya, Dicle, İstanbul Anadolu Yakası, Toroslar ve Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketlerinin satış onayı alınmış olup satış sözleşmesi imzalanma aşamasında bulunuyor. Aras Elektrik Dağıtım Şirketinin özelleştirilmesi için yapılan ihale Danıştay tarafından iptal edilmiş olup Karara karşı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından temyiz başvurusu yapıldı. EÜAŞ’a ait 19 grup akarsu santralinden 18’inin işletme hakkı devri yöntemiyle satışı Özelleştirme Yüksek Kurulu(ÖYK) tarafından onaylandı. 2011 yılında Sümer Holding A.Ş.’ye ait Mazıdağı Fosfat Tesisleri ile diğer kuruluşlara ait çeşitli taşınmazlar özelleştirildi. Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.’deki yüzde 56.1 oranındaki kamu hissesi ile Acıpayam Selüloz Sanayii ve Ticaret A.Ş.’de bulunan yüzde 76,8 oranındaki kamu hissesinin özelleştirilmesi amacıyla ihaleye çıkılmış olup çeşitli teklifler alındı. Her iki kuruluştaki hisselerin özelleştirilmesiyle ilgili onay süreci devam ediyor. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye ait Portföy-B içerisinde yer alan Malatya, Erzincan, Elazığ ve Elbistan Şeker Fabrikaları ile Portföy-C içerisinde yer alan Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve Çarşamba Şeker Fabrikalarının portföy grubu olarak bir bütün halinde özelleştirilmesi için ihaleye çıkıldı.

-BAZI OTOYOL VE KÖPRÜLERİN İŞLETME HAKKININ VERİLMESİ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA İHALEYE ÇIKILDI-

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan bazı otoyol ve köprülerin işletme haklarının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla ihale ilanı verildi. Ayrıca, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş.’nin yüzde 80 oranındaki hissesinin özelleştirilmesi için ihale duyurusu yapıldı. TCDD’ye ait İskenderun Limanının işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin karar ÖYK tarafından onaylandı. Devir sözleşmesinin imzalanmasına ilişkin süreç devam etti. Özelleştirme ihalesi iptal edilen İzmir ve Derince limanlarının ihalelerinin tekrar yapılması amacıyla imar planı çalışmaları sürdürüldü.

2012 YIL SONU ENFLASYON HEDEFI YÜZDE 5

2012 yılı programında, 2012 yıl sonu enflasyonu yüzde 5 olarak hedeflendi. Merkez Bankası 2011 yılı Ekim ayında yayımladığı Enflasyon Raporunda 2012 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 5.2 olarak açıklamıştı.

2012 Yılı Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek temel amacı doğrultusunda enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde para politikası uygulamalarını sürdüren Merkez Bankası, 2011 yılı için enflasyon hedefini Hükümetle birlikte yüzde 5.5 olarak belirlendi. Merkez Bankasının hesap verme yükümlülüğüne esas teşkil edecek olan belirsizlik aralığı ise artı-eksi 2 puan olarak ilan etti.

Finansal istikrarı gözetecek şekilde enflasyon hedeflemesi çerçevesinde yürütülecek Para Politikası kapsamda, 2012 yıl sonu hedefi yüzde 5 olarak belirlendi. Bununla birlikte, Merkez Bankası 2011 yılı Ekim ayında yayımladığı Enflasyon Raporunda 2012 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 5.2 olarak açıklamıştı. Ayrıca 2001 yılından itibaren uygulanmakta olan dalgalı döviz kuru rejimine devam edilecek.

-2011 SONUNDA İHRACATIN YÜZDE 18.4 ARTARAK 134.8 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR-

2011 yılının tamamında ihracatın yüzde 18.4 oranında artarak 134.8 milyar dolara ulaşması beklenmekte. İhracat fiyatlarının 2011 yılında yüzde 12.6 oranında artması ve reel ihracat artışının yüzde 5.2 olması hedeflenmekte.

2011 yılında ithalatın bir önceki yıla göre yüzde 27.7 oranında artarak 236.9 milyar dolara yükselmesi beklenmekte. 2011 yılında ithalat fiyatlarının yüzde 13.2 oranında artması ve reel ithalat artışının yüzde 13.1 olması beklenmekte.

-2012 DIŞ TİCARET AÇIĞI ÖNGÖRÜSÜ 100.3 MİLYAR DOLAR-

2012 yılında ihracatın yüzde 10.2 oranında artarak 148.5 milyar dolara, ithalatın ise yüzde 5 artarak 248.7 milyar dolar seviyesine ulaşacağı ve böylece dış ticaret açığının 100.3 milyar dolar olacağı öngörüldü. Bavul ticareti, navlun, sigorta, limanlarda sağlanan mallar ve parasal olmayan altın ile uyarlama kaleminin dahil edildiği ödemeler dengesindeki gösterimiyle dış ticaret dengesinin ise 81.8 milyar dolar açık vereceği tahmin edilmekte. İhracat fiyatlarının 2012 yılında yüzde 2.5, ithalat fiyatlarının ise yüzde 1.1 oranında artacağı ve böylece ihracat ve ithalatın reel olarak sırasıyla yüzde 7.4 ve yüzde 3.9 oranında yükseleceği tahmin edilmekte.

-2012 TURİZM GELİRİ 26 MİLYAR DOLAR-

Hizmetler dengesi altındaki en büyük gelir kalemi olan turizm gelirlerinin, 2011 yılının tamamında 24 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildi. Ocak-Ağustos döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32.3 oranında artarak 11.7 milyar dolar olan hizmetler dengesi fazlasının, 2011 yılının tamamında 19.3 milyar doları olması beklenmekte.

2012 yılında turizm gelirlerinin 26 milyar dolara, turizm giderlerinin ise 5.1 milyar dolara ulaşacağı öngörüldü. 2012 yılında hizmet gelirlerinin 42.8 milyar dolar, hizmet giderlerinin ise 21.3 milyar dolar olması; böylece hizmetler dengesinin 21.5 milyar dolar fazla vermesi beklenmekte. 2012 yılında gelir dengesinde 6.9 milyar doları açık öngörülürken, cari transferler kaleminde 1.8 milyar dolar fazla beklenmekte.

Cari işlemler açığının bu gelişmeler sonucunda 2012 yılında 65.4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmekte. 2012 yılında cari açığın GSYH’ya oranının, bir önceki yıla göre gerileyerek yüzde 8 olacağı tahmin edilmekte.

Doğrudan yatırımlar hariç sermaye hareketleri 2011 yılı Ağustos ayı itibarıyla yıllık bazda incelendiğinde; yurt dışından sağlanan krediler ile yurt dışı tahvil ihraçları ve DİBS’lere yatırım başta olmak üzere 13,9 milyar dolarının kamu kesimi yoluyla, bankaların yurt dışı uzun ve kısa vadeli kredi kullanımları ve sendikasyon kredileri ile yurt dışı banka ve yerleşiklerin mevduatları başta olmak üzere 44.2 milyar dolarının ise özel kesim yoluyla yurt içine getirildiği görülmekte.

www.UlasimOnline.Com

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ulaştırma | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim