• BIST 110.932
  • Altın 175,132
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C

Denizciler bayrak teşviki bekliyor

Denizciler bayrak teşviki bekliyor
Denizcilik sektörünün temsilcileri, yüksek vergiler nedeniyle Türk sahipli ama yabancı bayraklı olan yatların, yerlileşmesi için kalıcı çözüm bekliyor.

Sa­hi­bi Türk va­tan­da­şı olan an­cak ağır ver­gi yü­kü ne­de­niy­le ya­ban­cı bay­rak ta­şı­yan yat ve tek­ne­le­rin Türk bay­ra­ğı­na ge­çi­şi için teş­vik bek­le­ni­yor. 

Dev­le­tin, bu ko­nu­ya 2009'da çö­züm bul­ma­ya ça­lış­tı­ğı­nı ama ba­şa­rılı ola­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten İME­AK De­niz Ti­ca­ret Oda­sı İz­mir Şu­be­si Mec­lis Üye­si Ne­jat Ece, sı­kın­tı­la­rı şöy­le an­lat­tı:

Ulus­la­ra­ra­sı li­te­ra­tür­de ol­ma­yan bir du­rum var; ‘ya­ban­cı bay­rak­lı Türk sa­hip­li tek­ne­’ ta­nı­mı. Yö­net­me­li­ğe gö­re bu tür tek­ney­le 5 yıl Tür­ki­ye­’de kal­mahak­kı­na sa­hip­si­niz. Tür­ki­ye­’yi bir ke­re terk edip ge­lir­se­niz 5 yıl da­ha kal­ma hak­kı­nız var. Üs­te­lik ver­gi öde­mi­yor­su­nuz.

Bu­na kar­şın ya­ban­cı bir tek­ne­yi alıp Türk bay­rak­lı yap­mak is­ter­ken ver­di­ği­niz pa­raÖTV ve KDV ile kat­la­nı­yor. 2,5 ka­tı­na ka­dar fi­yat far­kı var. Ay­rı­ca Türk bay­ra­ğı­na geç­tik­ten son­ra boy­la­rı­na gö­re dev­le­te MTV ödü­yor­lar. İn­san­lar bun­dan ka­çı­yor. 

Ma­li­yet ucuz­la­ma­lı

Ma­li­ye ve Ulaş­tır­ma ba­kan­lık­la­rı­nın cid­di ça­lış­ma ya­pa­rak özen­di­ri­ci ol­ma­sı­nı ta­lep eden Ece, "Ör­ne­ğin yer­li ima­lat­çı­lar teş­vik edi­le­rek ucuz ve ka­li­te­li mal su­nu­mu ger­çek­leş­ti­ril­me­li. Ya­ban­cı bay­rak­la ge­le­cek­se de Türk bay­ra­ğı­na geç­me­si için ka­lı­cı ve inan­dı­rı­cı çö­zü­mü sağ­lan­ma­lı. Bü­rok­ra­si azal­tıl­ma­lı" de­di.

Hedef 60 bin tekneydi

Türk sa­hip­li ya­ban­cı bay­rak­ta­ki yat­la­rın Türk bay­ra­ğı­na geç­me­le­ri için 2009 yı­lın­da ge­çi­ci bir dü­zen­le­me ge­ti­ril­di. Bu­na gö­re yük­sek ver­gi­ler yü­zün­den ya­ban­cı bay­rak ta­kan Türk yat sa­hip­le­ri­ne yüz­de 27,4 ye­ri­ne yüz­de 1 ver­giy­le ruh­sat ala­bil­me im­ka­nı su­nul­du.

Böy­le­ce yak­la­şık 60 bin tek­ne kay­da alı­na­rak eko­no­mi­ye yıl­da 50 mil­yon do­lar­lık kat­kı sağ­la­na­ca­ğı­nı he­sap­la­dı. An­cak bu in­di­rim­le­rin sü­re­siz ol­ma­sı bek­le­nir­ken, dev­let 30 Ka­sı­m’­a ka­dar uy­gu­la­ma ka­ra­rı al­dı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ulaştırma | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim