• BIST 110.932
  • Altın 175,132
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C

Denizcilik sektörünün sorunları dinlendi

Denizcilik sektörünün sorunları dinlendi
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı hem içeride hem dışarıda çalışmalarında başarıyı hedefliyor. Bu kapsamda Cemalettin Şevli başkanlığındaki yetkililer denizciliğin sorunlarını dinledi.

İMEAK DTO Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı öncesi, İlgili Daire Başkanları ve DTO temsilcileri bir araya geldi ve denizcilikte işbirliği konuları, gemi denetimleri, gemiadamları ve Türk Bayrağından kaçışın önlenmesine yönelik birçok konuda sektörün sorunları dinlendi, görüş alışverişinde bulunuldu. Üç saat süren toplantıda Denizcilik İşletmelerine gemilerin eksiklikleri sebebiyle kesilen cezalar, Gemiadamlarının mesleki yetersizliği nedeniyle gemilerin limanlarda sıkıntı yaşaması, tutulması konuları ele alınıp, gemiadamlarına yaptırım uygulanması ddeğerlendirildi. Gemiadamları Disiplin Komisyonunun kurulmasının faydalı olacağı ele alındı.. Buna ilişkin Bakanlık tarafından yapılan yönetmelik ve yönerge çalışmalarında DTO temsilcilerinin de görüşlerinin alınmasının uygun olacağı değerlendirildi.

İMEAK DTO Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı

İMEAK DTO Müşterek Meslek Komitesi Toplantısına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Cemalettin Şevli beraberinde İşletmeler ve Gemi Sicil Dairesi Başkanı Nihat Asan, Gemi Denetim Dairesi Başkanı Giray Yüksel, Eğitim ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Okay Kılıç ve İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Ambarlı Liman Başkanlarından oluşan heyetle katıldı. Genel Müdür Şevli aşağıdaki konularda açıklamalarda bulundu.

Gemiadamları;

1. Gemiadamlarının mesleki yetersizliği nedeniyle gemilerin limanlarda sıkıntı yaşaması, tutulması konuları ele alınmış, gemiadamlarına yaptırım uygulanması değerlendirilmiş, Gemiadamları Disiplin Komisyonunun kurulmasının faydalı olacağı ele alınmıştır. Buna ilişkin Bakanlık tarafından yapılan yönetmelik ve yönerge çalışmalarında DTO temsilcilerinin de görüşlerinin alınmasının uygun olacağı değerlendirildi.
2. MLC Sözleşmesine taraf olmaya yönelik olarak Çalışma Bakanlığı ile işbirliği içerisinde çalışıldığı, Dışişleri Komisyonundan geçtiği belirtilmiştir.  Bakanlığımızın yoğun çalışmaları sonucunda “Denizcilik Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” 18 Haziran 2014 tarihinde TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edilmiş olup, Ülkemizin de  MLC 2006’ya taraf olmasıyla ilgili yasal sürecin devam ettiği belirtildi.
3. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Mecliste görüşmeleri Genel Kurula gelen torba kanun içerisine eklenen bir madde ile uluslararası denizyolu taşımacılığının iş sağlığı ve güvenliği kanunundan muaf olduğu belirtilmiştir. Tamamen uluslararası kurallara göre yürütülen denizcilik sektöründe gerek güvenlik gerekse sağlık yönünden uluslararası sözleşmeler uygulanmakta olup, Gemi adamlarının iş Sağlığı ve güvenliği kapsamının dışında tutulması gemi işletmecileri adına önemli bir gelişme oldu.
4. Türk bayraklı gemilerde ödenen SGK Primlerinin çok fazla olduğu, bunun sektörümüzü olumsuz etkilediği belirtilmiş, bu konuda Bakanlık olarak Çalışma Bakanlığı ile görüşüleceğini ve Bakanlık ile sektörün bir araya getirileceği belirtildi.
Deniz çevresinin korunmasına ve çevre kirliğinin önlenmesi;
5. Ülkemiz MARPOL EK-6 ya taraf olmuş ve uygulamaya başlamıştır. Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihi olan 4 Şubat 2014 tarihinden önce inşa edilmiş ulusal seferde bulunan gemilerde kurulu dizel makinelerin NOx standartlarını sağlama hususunda sektörün zarar görmemesi için bu gemilerin MARPOL Ek-6 Kural 13’ ten muaf tutulduğu belirtilmiştir. Aksi takdirde bu gemilerin dizel makinelerinin MARPOL Ek-6’da belirtilen NOx emisyon değerlerine uygun yeni dizel makineler ile değiştirilmesi gerekecekti. Yine gemi kaynaklı emisyonun kontrolü amacıyla İspanya ile yapılan AB twinning projesi başarıyla tamamlanmıştır. Yine ülkemizin deniz çevresinin korunması yönünde büyük adımlar attığı, bu kapsamda Balast Sözleşmesine taraf olduğu, uygulamak için dünya tonajının belirli yüzdesinin bu sözleşmeye taraf olma süreci bekleniyor.
6. Deniz turizminin ülkemiz ekonomisine ve istihdama sağladığı katkı ortaya konularak,  özellikle Ege Bölgesinde olmak üzere doğal koyların korunması, buraların yapılaşmaya  açılmaması ve yoğunlukla kara kökenli deniz kirliliğine karşı tedbir  alınmasının önemine vurgu yapıldı.

7. Ülkemize önemli döviz girdisi sağlam potansiyeli bulunan gemilere yakıt ikmalciliğinin önündeki sorunlar görüşüldü..

Liman inşaatı ve işletmeleri;

8. Limanların inşaatının sektör  için önem bir iş alanı oluşturduğu, bu konuda  mevzuat ve prosedürlere ihtiyaç bulunduğu ortaya konulmuştur. Bununla birlikte, liman işletmeciliğinde karşılaşılan özellikle Bakanlığımızca verilen işletme izin belgelerinin düzenlenmesinde aranan  ve bunlardan başlıca  Maliye Bakanlığından kiralama belgesi  ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından imar planı onayı olmak üzere üzere ilgili  diğer kurumlardan temin edilen belgelerin alınmasında yaşanan  zorluklar dolayısıyla limanların işetme izni almakta zorlandıkları ve faaliyetlerinin  aksadığı sektör tarafından dile getirilerek, buna çözüm amacıyla işletme izni prosedürünün gözden geçirilmesi talep edildi.
  Ayrıca; Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi (AAKKM) hakkında bilgi verilmiş, bu merkezin haftada 7 gün 24 saat görev yaptığını ve acil durumlarda tüm olayların bu merkez tarafından koordine edildiği söylenmiştir.
Türk Bayraklı gemilerin Türk Boğazlarında demirleme yerlerinde en fazla 48 saat transit olarak kalma konusunun Bakanlığımız tarafından ele alındığı, bu konunun bakanlığımız koordinesinde çok yakın bir zamanda ilgili kurumlarla bir araya gelerek çözüme kavuşturulacağı belirtildi.
Gemi Denetim faaliyetleri;
9. Paris MoU’nun MLC 2006 kapsamındaki PSC denetimleri ile ilgili öngördüğü 1 yıllık geçiş (esneklik) süreci Ağustos 2014 itibariyle sona ermiştir, dünya denizcilik camiasında özellikle Ağustos ayı itibarıyle Avrupa limanlarındaki PSC denetimlerinde MLC 2006 ile ilgili denetim ve tutulma sayılarında küresel bazda ciddi artışlar olabileceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle Türk armatör ve gemi işletmecilerinin de, kendi gemileri ile ilgili MLC 2006 şartlarını yerine getirmede gereken özeni göstererek herhangi bir tutulmaya neden olunmaması önem arz ettiği ifade edildi.

BAKANLIĞIN YURTDIŞINDA YAPTIĞI BAŞARILI ÇALIŞMALAR

Toplantıdan sonraki gün Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Cemalettin Şevli, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Lütfi Elvan’ın talimatı doğrultusunda İtalyan limanlarında son dönemlerde Türk Bayraklı gemilerin yaşadığı sorunları görüşmek amacıyla İtalya’ya üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanlığı, gemilerimizin PSC denetimlerinde yaşadıkları sorunları değerlendirmek ve İtalyan limanlarında gemilerimize yönelik olarak uygulanan detaylı denetimlerin sebep ve dayanaklarını görüşmek, ülkemiz denizcilik sektörü ve bu sektörde ulaşılan yüksek standart ile ilgili olarak İtalyan Makamlarını bilgilendirmek ve karşılıklı anlayış ve güvene dayalı bir işbirliğini tesis etmek amacıyla, 18 Temmuz 2014 tarihinde İtalyan Denizcilik İdaresi nezdinde bir girişimde bulundu.

Türk tarafını, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Cemalettin Şevlive Gemi Denetim Daire Başkanı Y.Giray Yüksel; İtalyan Denizcilik İdaresini Koramiral Nicola Carlone başkanlığında, Gemi Denetim Departmanı Sorumluları Giuseppe Fama, ve Attilio Montalto ile Giovanni Greco, Roberto Agostinis ve Caterina Pıccırıllı temsil etti.

Toplantıda, Türk Bayraklı gemilerin İtalyan limanlarında tabii oldukları PSC denetimlerindeki yaşanan tutulmalarda 2014 yılında 2013 yılına oranla  % 310 oranında artış yaşandığına dikkat çekilerek, İdaremizce bu durumun yakından takip edildiği ifade edilmiştir. İtalyan heyetince, Türk Bayrak İdaresinin, filosunda bulunan gemilerin performanslarına önem vermesi ve bu konuda toplantı gerçekleştirilmesi deniz emniyeti açısında çok olumlu ve önemli olduğu ifade edilerek bu durum, takdirle karşılandı.

Toplantıda,

Türk Bayraklı gemilerin yalnızca Paris MoU kapsamındaki liman devleti denetimlerinde değil, genel olarak Mediterranean MoU, Black Sea MoU, Tokyo MoU ve diğer bölgesel mutabakat zabıtları kapsamındaki denetimlerde de önemli bir yüksek standardı ve kaliteyi sürdürme istikrarı içinde olduğu,
Türk Bayraklı gemilerin emniyet seviyesinin yıllar içinde çok iyi bir seviyeye geldiği ve bunun için çok ciddi bir performans ortaya koyulduğu ve bu olumlu durumun Türk Bayraklı gemilerin yıllardır Paris MoU Beyaz Liste’de yer almasının ayrıca IMO VIMSAS denetiminde İdaremizin başarısı ile de kanıtlandığı,
Buna ilaveten, VIMSAS denetine girilmesi sayesinde artık Türk Bayraklı gemiler, Paris MoU PSC bölgesinde “düşük riskli” olarak kabul edilmekte olduğu ve standart 12 ay olan liman devleti kontrol aralıkları 36 aya kadar çıktığı,
Bakanlığın, Türk Bayraklı gemilerin emniyetinin artırılmasına yönelik çok ciddi tedbirler aldığı, ön sörvey, program dışı sörvey, Elektronik Hedefleme Sistemi uygulamalarının başarı ile sürdürüldüğü ifade edildi.

Ülkemizin de kurucu üyesi olduğu Karadeniz Liman Devleti Kontrolü (Karadeniz MoU) Memorandumunun Kurucu ve etkin bir üyesi olduğu, denetlenen Türk bayraklı gemilerin tutulma oranının 2003 yılında %8 iken 2013 yılında %2-3'ler civarında düşük bir oranın sağlandığı belirtildi.

Bakanlığımızca yürütülen çalışmalar kapsamında; Türk bayraklı gemilerin Tokyo Memorandumu kapsamında 2009 yılında %16,7 olan tutulma oranı son 3 yılda % 4-5’ler seviyesine düşerken, özellikle Uzakdoğu ve Asya-Pasifik Bölgesi’nde faaliyet gösteren büyük tonajlı Türk bayraklı dökme yük gemilerimizin emniyet seviyelerinin yükseltildiği ifade edildi.

Ayrıca, Türkiye ve İtalya arasında karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi, aktif bilgi paylaşımı, uzmanların bilgilendirilmesi, teknik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi, Türk Bayraklı gemilere yönelik bir önyargının oluşmasının engellenmesi ve Türk Bayraklı gemilerin İtalyadaki PSC denetimlerine her zaman hazır tutulması, gereken özenin işletmeciler tarafından gösterilmesi konuları da görüşülmüştür. Türkiye’nin deniz emniyeti açısından son yıllarda göstermiş olduğu ilerleme İtalyan makamlarınca takdirle karşılanmış olup, bu gelişmelerin sürekliliğinin sağlanmasının önemli olduğu vurgulanmıştır. Bir sorunla karşılaşıldığında, Türkiye ve İtalya arasında işbirliği içerisinde bilgi alış-verişi sağlanması ve sürekli iletişim içerisinde olunması konuları da görüşüldü.

Bu ziyaret sırasında, Roma Büyükelçiliğimiz ile de üst düzey bir toplantı gerçekleştirilmiş olup,  bu toplantıda denizcilik ile ilgili sorunlar görüşülmüş ve Türk bayraklı gemilerin İtalya’da yaşadığı problemlere değinilmiştir. Ayrıca, toplantı sırasında Roma Büyükelçiliğimiz ile deniz emniyetinin artırılmasına yönelik istişareler gerçekleştirildi.

İtalya’da gerçekleştirilen bu toplantı sonrasında, Türk Bayraklı bir geminin İtalya’nın limanlarından birinde PSC denetimi sonrasında tutulmuştur. Bu tutulma sonrasında Bakanlığımız tutulmanın kaldırılması için İtalyan makamları nezdinde üst düzeyde girişimde bulunmuş ve bahse konu gemi için hazırlanan itiraz dosyası haklı bulunarak tutulma kaydı Paris Memorandumu bilgi sisteminden kaldırıldı.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNE UYARILAR

Ayrıca, Türk Bayraklı gemi işletmelerinin, gemilerini özellikle İtalyan limanlarına uğrak yapmadan önce eksiklikleri bulunup bulunmadığı konusunda çok ciddi bir şekilde kontrol etmeleri ve aşağıda belirtilen hususlara özellikle dikkat etmeleri gerekiyor.

•    Tüm belge ve teçhizatın bitiş tarihlerine sürekli dikkat edilmesi,
•    Her türlü makine operasyonu,
•    Yağ/yakıt/sintine/pis su sistemleri,
•    Kritik ekipmanlar, dümen donanımları, izolasyonlar, her türlü ikmal/tahliye donanımları,
•    Tank, devre, valf, filtre, alarm, pompa ve benzeri donanımların bakım-tutumu
•    Gerçekleştirilen operasyonların jurnallere usulüne uygun bir şekilde kaydedilmesi,
•    Gemi personelinin gemiye aşina olması ve denetimler sırasındaki görevlerini soğukkanlı bir şekilde yerine getirebilmesi için psikolojik olarak tam ve ciddi bir hazırlık yapılması,
•    Seyir haritalarının ve seyir neşriyatının güncel tutulması
•    Her türlü acil durum ekipmanlarının kontrol edilmesi,
•    Talimlerin tüm personel tarafından düzgün şekilde yapıldığının kontrol edilmesi ve kayıt altına alınması,

•    Avrupa Limanlarına sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin uluslararası emniyet standartlarına uyumları, gemi kondisyonunun iyi tutulması, ISM Kodun tam anlamıyla işlerliğinin sağlanması ve bu kapsamda planlı bakım-tutum işlerinin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi

Gemi personeli ile birlikte gemi donatanı/işleteni sorumluluğundadır. Bu görevleri eksiksiz olarak yürütemeyen gemi ve işletmeler Liman Devleti kontrollerinde sıkıntılarla karşılaşmakta ve bu gemilerin işletenleri ciddi maddi yaptırımlara maruz kalmakta, gemilerin limanlarda bekleme süreleri uzamakta ve neticesinde büyük çapta ticari kayıplarla karşılaşılmaktadır.

PSC denetimlerine yönelik olarak işletmeler ve gemi personeli bu bilinç ile Türk Bayraklı gemilerin denetimlere tam ve eksiksiz şekilde hazırlıklı olmasını sağlamalıdır.

www.ulastirma.com.tr

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ulaştırma | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim