• BIST 112.122
  • Altın 175,002
  • Dolar 4,0406
  • Euro 4,9882
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C

Enerji piyasasının 5 yıllık planı hazır

Enerji piyasasının 5 yıllık planı hazır
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2011-2015 dönemini kapsayan Stratejik Planı yayımlandı

Enerjide ilgili tüm piyasalarda denetimde etkinliği sağlayabilmek için dengeli bir denetim yaklaşımının sergilenmesi ve otomasyon projesinin hayata geçirilmesi ile yeni bir model oluşturulmasına yönelik proje ve faaliyetlerin en kısa zamanda hayata geçirileceği bildirildi.

Stratejik Plandan derlenen bilgilere göre, planda, enerjinin yeterli, kaliteli, sürekli, ekonomik ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketiciye sunulması için düzenleme ve denetleme misyonu üstlenen EPDK'nın vizyonunun, güçlü, rekabetçi ve şeffaf enerji piyasalarını oluşturacak düzenleme anlayışla değer yaratmak olduğu ifade edildi.

EPDK'nın bu kapsamda 4 stratejik amaç belirlendiği anlatılan planda, bunların ''adil ve rekabetçi piyasa ortamını oluşturarak devamlılığını sağlamak, piyasada kaliteli ve ekonomik enerji sunulmasını sağlamak, etkin ve güvenilir bilgi üretip sunarak öngörülebilir ve sürdürülebilir piyasaları oluşturmak, kurumsal kapasiteyi güçlendirmek'' olduğu kaydedildi.

Kurumun Elektrik, Doğal Gaz,Petrol ve LPG Piyasası Kanunlarının kendisine verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde bu piyasalarda düzenleme ve denetleme görevlerini yerine getirirken, adil ve rekabetçi piyasa ortamını oluşturarak bunun devamlılığının sağlamasının önemine işaret edilen planda, bu amaca ulaşılmasında; ''faaliyetlere izin verme sürecinde etkinliğin artırılması, enerji yatırımlarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan taşınmaz malların en kısa sürede temin edilmesi, denetimde etkinliğin artırılması, piyasa açıklığı ve rekabetin artırılması, mevzuatın sadeleştirilmesi ve uygulanabilirliğinin artırılması'' hususlarına öncelik verilmesi gerektiği bildirildi.

Stratejik plana göre bu çerçevelerde, Kurum tarafından yürütülen lisanslandırma ve sertifikalandırma süreçlerinin daha etkin yönetilmesinde, bu sürece dahil olan kurum ve kuruluşlarla koordinasyonun artırılması, başvurularda istenilen bilgi ve belge sayısının azaltılması, otomasyon sistemine geçişin sağlanması ve lisans ve sertifikalandırma faaliyetlerine ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması hususlarında çalışmalar gerçekleştirilecek.

Yatırımlar için gerekli taşınmazların temin süresinin kısaltılması için de acele el koyma kararlarının icrasında yasal düzenleme önerisi hazırlanması; Elektrik, Doğal Gaz ve Petrol Piyasası kanunlarında kamulaştırma, irtifak hakkı tesisi ve kiralamaya ilişkin hükümlerin uyumlaştırılması; Kurum tarafından lisanslandırılan jeotermal kaynaktan elektrik üretimine ilişkin tüm proje unsurlarının kamulaştırma işlemlerinin Kurum tarafından yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

DENETİMDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI
Mevcut durumda Petrol ve LPG sektörlerinde faaliyet gösteren bayilerin denetiminde yaşanan yoğunluğun, hem bu piyasalardaki rafineri, depolama ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin hem de diğer piyasaların yeterince denetlenememesine yol açtığına dikkat çekilen Plana göre, ilgili tüm piyasalarda denetimde etkinliği sağlayabilmek için, dengeli bir denetim yaklaşımının sergilenmesi ve otomasyon projesinin hayata geçirilmesi ile denetimlerin konusunu, kapsamını ve süreçlerini belirleyen yeni bir model oluşturulmasına yönelik proje ve faaliyetler en kısa zamanda hayata geçirilecek.

REKABETİN VE SERBEST TÜKETİCİ SAYISININ ARTIRILMASI
Planda, özellikle elektrik ve doğalgaz piyasalarına yönelik olarak sisteme erişimin kolaylaştırılmasının, dağıtım dağıtım ve perakende sektörlerinin ayrışması için firmaların altyapılarının hazırlanmasının sağlanmasının, serbest tüketicilere ilişkin mevzuatın geliştirilmesi ve iyileştirilmesinin, tüketici tedarik esnekliğinin artırılmasının, elektrik piyasasına yönelik organize toptan satış piyasalarının geliştirilmesinin piyasa açıklığını ve rekabetin artırılmasına yönelik önemli araçlar olduğu vurgulandı.

Tedarik serbestisi olan serbest tüketicilerin sayısının arttırılmasının enerjiye en ekonomik yoldan ulaşılmasının önemli bir ayağı olması nedeniyle bu konuda farkındalık oluşturmak için ilave tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekilen planda, ''Bu sebeple Kurum, bu alanlarda çalışmalar gerçekleştirerek gerekli tedbirleri alacaktır'' denildi.

ÜRÜN VE HİZMET KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİ
EPDK'nın stratejik planına göre, piyasada kaliteli ve ekonomik enerji sunulmasını sağlamak için enerji ürünlerinin ve bu ürünlerin sunum kalitesinin arttırılması için yapılacak çalışmalarda enerji piyasaları bir bütün halinde ele alınacak. Konuyla ilgili düzenlemelerin, enerji ürünlerinin Avrupa Birliği ortalamalarının üzerinde kalite düzeyine ulaşması amacına hizmet edecek şekilde hazırlanmasına dikkat edilecek.

Diğer taraftan, ürün ve hizmet kalitesinin arttırılmasında, piyasa işlemlerinde verimliliğin yükseltilmesinde ve tüketici memnuniyetinin sağlanmasında, tarife mekanizması aracı etkin bir şekilde kullanılacak.

Elektrik ve doğalgaz piyasalarında kesinti sürelerinin ve sıklığının azaltılmasına, petrol ve LPG piyasalarında ise teknik düzenlemelere uygun ürün oranının arttırılmasına çalışılacak.

Aynı çerçevede akaryakıtların, piyasaya arzı ve piyasada dolaşımı esnasında kalitesinin izlenmesi amacıyla akaryakıt kalitesi izleme sistemi hayata geçirilecek. Bununla birlikte piyasaya giren akaryakıtın kayıt altına alınması suretiyle ürün kalitesinin takibine olumlu katkılar sağladığı değerlendirilen Ulusal Marker Projesi de kararlı bir şekilde sürdürülecek.

Ayrıca ürün ve hizmet kalitesi konusunda asıl olanın müşteri memnuniyeti olduğu dikkate alındığında, lisans sahiplerinin müşteri memnuniyeti izleme sistemi kurmaları sağlanacak. Kurum tarafından, müşteri memnuniyeti yakından takip edilecek.

EN UYGUN TARİFE YÖNTEMİ BELİRLENECEK
Tarifesi düzenlemeye tabi lisans sahibi tüzel kişilerin mali sürdürülebilirliklerini sağlamak için de en iyi uygulama örnekleri ve benzer piyasalardaki gelişmeler dikkate alınarak tüzel kişilerin yürüttükleri faaliyetler için en uygun tarife yöntemi ve tarifelerin yürürlükte kalacağı süre belirlenmeye devam edilecek.

Tüketici aleyhine bir duruma sebep olmadan ve piyasa faaliyetlerini yürüten tüzel kişilerin zarar veya aşırı kar etmelerine yol açmadan, maliyetlere esas oluşturan fiyatların incelenerek en uygun ürün ve hizmet fiyatının belirlenmesi, piyasada kaliteli ve ekonomik enerji sunulmasının sağlanması amacına ulaşma hedefleri arasında yer alırken, bu süreçte itfa sürelerinin ve makul getirinin belirlenmesinde uluslararası uygulamalar dikkate alınacak ve Türkiye için en uygun oranlar iç ve dış çevre faktörlere bağlı olarak belirlenecek

Kurum, teşvik esaslı tarife sistematiğini kararlılıkla uygulamaya devam edecek. Böylelikle, bir taraftan ürün ve hizmet kalitesinin artırılması özendirilirken, diğer taraftan da maliyetlerin azaltılması stratejisi uygulamaya konulacak.

KURUMUN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ ANALİZİ
Kurumun 5 yıllık strateji planınında EPDK'nın güçlü ve zayıf alanlarına da yer verildi.

Buna göre, Kurumun güçlü olduğu alanlar ''Enerji piyasasına ait düzenleme, denetleme, gözetim, izleme yetkilerini kendi bünyesinde toplaması, piyasayı yönlendirme enstrümanlarının ve yaptırım gücünün yüksek olması, düzenlediği piyasanın mali açıdan büyük ve siyasi açıdan önemli bir piyasa olması, genç, dinamik ve eğitim seviyesi yüksek personele sahip olması, yeniliklere ve değişime açık olması, mali kaynaklarının iyi olması, fiziksel çalışma şartlarının iyi olması, özerk idare yapısına, kendi bütçe ve personelini belirleme yetkisine sahip olması'' olarak özetlendi.

Planda Kurumun zayıf alanları ise şöyle sıralandı:

-Birim ve ünvan bazında görev tanımlarının net bir şekilde belirlenmemiş olması

-Asli olarak yapması gereken regülasyon görevini yeterince yerine getirememesi

-Birimler / gruplar arası koordinasyon, iletişim ve paylaşım eksikliği

-Kurum iç işleyişinin müdahalelere açık olması

-Kurum işleyişinde yeterince şeffaf olunmaması

-Eşit iş dağılımının sağlanamaması

-Kurulun sektörel stratejiler geliştirmeye yeterince yoğunlaşamaması

-Personelin ve yöneticilerin bilgi, tecrübe ve vizyon eksikliği

-Personelin atanmasında, yükselmesinde açık ve objektif kuralların olmaması

-Kurum kültürünün oluşmaması

-Mevzuatının sade olmayışı

-Personelin niteliğine uygun pozisyonlarda çalıştırılmaması

EPDK Başkanı Hasan Köktaş ise 2011-2015 yıllarını kapsayan Stratejik Plan ile kurumun amaç ve hedeflerinin belirlenmesinin yanı sıra aynı zamanda, yatırımcılar açısından öngörülebilirliği yüksek, şeffaf ve eşitlikçi bir piyasa yapısının oluşturulmasına, tüketici haklarının gözetilmesine ve sektörün tüm katılımcılarının faaliyetlerini daha sağlıklı ve az maliyetli gerçekleştirebilmesine imkan sağlayacak bir çerçevenin oluşturulmasına çalışıldığını bildirdi.

www.UlasimOnline.Com

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ulaştırma | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim