• BIST 111.494
  • Altın 174,770
  • Dolar 4,0466
  • Euro 4,9806
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C

SUV modelde rekabeti kızıştırdı

SUV modelde rekabeti kızıştırdı
İri cüsseli SUV'ları aratmayan yeni nesil pick-uplar, artan satışlarıyla bazı markaları geride bırakmaya başladı.

Pazarın en yeni modeli olan Amarok, kısa sürede zirveye ortak olarak rekabeti iyice kızıştırdı.

Son dö­nem­de mo­da ha­li­ne ge­len SUV'lar, pick-up pa­za­rı­nı da yu­ka­rı ta­şı­yor. Stan­dart bir kam­yo­net­ten fark­lı ola­rak lüks ve kon­for özel­lik­le­riy­le bi­nek araç­la­ra ben­ze­yen pick-up­lar, yük­sek fi­yat­lı SUV'la­ra eri­şe­me­yen tü­ke­ti­ci­ler için hem ho­bi hem iş ara­cı ola­rak ter­cih edi­li­yor.
Baş­lan­gıç 50 bin li­ra
Her ne ka­dar Bo­ğa­zi­çi Köp­rü­sü'nü kul­la­na­ma­sa ve mu­aye­ne­ye da­ha sık ara­lık­lar­la git­mek zo­run­da ol­sa da pick-up­lar, 50 bin li­ra­dan baş­la­yan fi­yat­la­rı, oto­ma­tik vi­tes se­çe­nek­le­ri ve hey­bet­li ta­sa­rım­la­rıy­la bu du­ru­mun gör­mez­den ge­lin­me­si­ni sağ­lı­yor. Öy­le ki sa­tış ra­kam­la­rı­na ba­kıl­dı­ğın­da, tab­lo da­ha net or­ta­ya çı­kı­yor.
Yük­se­ği se­ven­ler için
Bu sı­nı­fın sa­tış ra­ka­mı ola­rak zir­ve­sin­de yer alan mo­del­ler, bir­çok mar­ka­nın top­lam sa­tı­şın­dan faz­la ki­şi ta­ra­fın­dan ter­cih edi­li­yor. Boy­la­rı 5 met­re­yi aşan bu dev araç­lar, tra­fik­te 500 bin li­ra­lık SUV'lar­la ay­nı yük­sek­lik­te ol­mak is­te­yen­le­re bir­çok se­çe­nek su­nu­yor.
VOLKSWAGEN: Amarok zirveyi zorluyor
İlk 7 ay­lık sa­tış ve­ri­le­ri­ne gö­re Tür­ki­ye'de 1094 adet­le en faz­la sa­tı­lan 3’ün­cü pick-up olan Ama­rok, Ame­ri­kan SUV'la­rı­nı an­dı­ran ta­sa­rı­mı, ka­li­te­si ve ses­siz­li­ğiy­le dik­kat çe­ki­yor. 2 lit­re­lik çift tur­bo bes­le­me­li TDI di­zel mo­to­run gö­rev yap­tı­ğı araç, üret­ti­ği 163 bey­gir­lik güç ve 420 nm tork­la sı­nı­fı­nın en se­ri mo­del­le­rin­den bi­ri ha­li­ne ge­li­yor.  Araçta 72 bin 930 lira ile 103 bin 70 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
ISUZU: Yerli üretim satışlara yaradı
Ja­pon oto­mo­tiv üre­ti­ci­si­nin bir sü­re ön­ce ye­ni­le­di­ği mo­de­li D-Max, güç­lü gö­rü­nü­mü ve mo­to­ruy­la öne çı­kı­yor. Tür­ki­ye­’de Ana­do­lu Isu­zu ta­ra­fın­dan üre­til­me­ye baş­la­nan araç­ta 2.5 lit­re­lik çift tur­bo bes­le­me­li di­zel mo­tor gö­rev ya­pı­yor. 163 bey­gir güç ve 400 nm tork üre­ten mo­tor, 6 ile­ri ma­nu­el ve 5 ile­ri oto­ma­tik vi­tes se­çe­nek­le­ri­ne sa­hip. İlk 7 ay­lık dö­nem­de 1403 adet­lik sa­tı­şa ula­şan araç, zir­ve­nin en ya­kın ta­kip­çi­si. 54 bin 200 li­ra­da baş­la­yan fi­yat­lar­la sa­tı­lan ara­cın, zen­gin do­na­nım­lı 4 te­ker­lek­ten çe­kiş­li mo­de­lin­de fi­ya­tı 89 bin 712 li­ra­ya ka­dar çı­kı­yor.
MITSUBISHI: Pajero'nun izinden gidiyor
L200, mar­ka­nın ba­şa­rı­lı SUV'u Pa­je­ro'yu an­dı­ran ta­sa­rı­mı ve zen­gin do­na­nı­mıy­la dik­kat çe­ki­yor. 2.5 lit­re­lik tur­bo di­zel mo­to­run gö­rev yap­tı­ğı ara­cın, hem ar­ka­dan itiş­li hem 4 te­ker­lek­ten çe­kiş­li ver­si­yon­la­rı bu­lu­nu­yor.
136 ve 178 bey­gir­lik 2 ver­si­yo­nu bu­lu­nan ara­cın fi­ya­tı ise 56 bin 621 li­ra ile 79 bin 873 li­ra ara­sın­da. Pick-up pa­za­rı­nın zir­ve­sin­de­ki araç, ilk 7 ay­lık sü­reç­te 1537 adet­lik sa­tı­şa ulaş­tı. Araç, ge­çen yıl, 8 ay­da bu ra­ka­mı ya­ka­la­mış­tı. 

http://www.ulastirma.com.tr/

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ulaştırma | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim