• BIST 110.059
  • Altın 174,736
  • Dolar 4,0867
  • Euro 5,0024
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 10 °C

IMO'nun 55. Dönem Toplantısı gerçekleşti

IMO'nun 55. Dönem Toplantısı gerçekleşti
IMO’nun 55. Dönem Yangından Korunma Alt Komitesi Toplantısı 25 Temmuz- 29 Temmuz 2011 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

IMO'nun 55. Dönem Toplantısı gerçekleşti

IMO’nun 55. Dönem Yangından Korunma Alt Komitesi Toplantısı 25 Temmuz- 29 Temmuz 2011 tarihleri arasında gerçekleştirildi. TÜrk Loydu tarafından hazırlanan raporda toplantı şu şekilde özetlendi:

Yangın Emniyet Sistemlerinin Performans Testleri ve Onay Standartları

Res.A.123(V) ve MSC/Circ.1272 ile yayınlanan Ro-Ro mahalleri ve özel kategori mahallerde kullanılacak sabit sulu yangın söndürme sistemlerinin dizaynı ve onayı ile ilgili rehberde değişiklikler öngören revize taslak rehber bu toplantıda tamamlanmıştır ve MSC komitesine onaya sunulacaktır.

Helikopter tesislerinin köpüklü yangın söndürme sistemlerinin onayı ile ilgili taslak rehber bu toplantıda tamamlanmıştır ve MSC komitesine onaya sunulacaktır. Ayrıca nadiren helikopter pisti olarak kullanılan alanlarla helikopter güvertelerinin ayrımının da MSC Komitesi’nin 90. toplantısında ele alınması beklenmektedir.

Yangından korunma sistemlerinin ve cihazlarının bakımı ve denetimi ile ilgili revize rehber taslağı (MSC/Circ.850)tamamlanmıştır ve MSC komitesine onaya sunulacaktır.

Fritöz donanımı (deep fat cooking equipment) hakkındaki SOLAS II-2/10.6.4 maddesinin taslak yorumları Alt Komite tarafından kabul edilmiştir. Fritöz donanımları için yangın söndürme sistemleri ile ilgili SOLAS II-2/10.6.4’teki dip notun ISO15371 standardının yeni revizyonu (2009) ile değiştirilmesi, 1 Temmuz 2013 öncesi inşa edilen gemiler için mevcut ISO 15371:2000 standardının kullanılması öngörülmüştür.

Doğrudan bir test standardına uygunluk tanımlamayan; itfaiyeci donanımı acil durum kaçış solunum cihazı ve tüplü solunum cihazları için FSS Kod’da ISO standartlarına atıf yapılmasının şu an için uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmek üzere düzenlenen ve Res. MSC.311(88) ile yayınlanan FSS Kod Revizyonu’na ek değişiklikler:

Hava tüpleri için, tüpte 200 lt’den az hava kalmadan devreye girecek şekilde ayarlanmış sesli ve görsel ya da başka bir alarm cihazı zorunlu tutulmaktadır. Bu zorunluluğun kuralın yürürlüğe girmesinden sonraki 5 yıl içerisinde mevcut gemilere de uygulanması planlanmaktadır.

Gazlı yangın söndürme sistemleri ile ilgili olarak (FSS Kod, Bölüm 5);

-Birbirinden en az A-0 izolasyon sınıfı ile ayrılmamış ve havalandırma sistemleri de birbirinden bağımsız olmayan mahallerin aynı mahal olarak tanımlanacağı tanımı yapılmıştır.

-Tüplerin yerinden tamamen çıkartılmadan tartılması maksadıyla, karbondioksit tüpleri için, tüplerin üzerinde tartı cihazının asılabileceği bir askı mapasının konulabileceği, diğer gazlar için tüplerin üzerinde içindeki sıvının seviyesini gösteren uygun yüzey göstergelerinin kullanılabileceği belirtilmiştir.

-Gaz tahliyesi ön alarmı ve kontrol gereksinimleri ile ilgili mahal tanımı “Tüm ro-ro mahalleri, entegre soğutucu konteynerleri bulunan konteyner ambarları, kapı veya kaportalarla ulaşılabilen mahaller ve personelin normalde çalıştığı ya da ulaşabildiği diğer tüm mahaller” olarak değiştirilmiştir.

Köpüklü sabit yangın söndürme sistemleri ile ilgili olarak (FSS Kod, Bölüm 6), yeterli köpük kapasitesinin hesaplanması ile ilgili maddelerde değişiklik önerisi MSC Komitesi’ne gönderilmiştir.

Sabit yangın algılama ve yangın alarm sistemleri (FSS Kod, Bölüm 9) hakkında;

- Gerekli güç kaynaklarının sürekliliği, yeterliliği ve güç kaynakları arasında değişim yapılması esnasında olası sistem kayıplarının önüne geçilmesi konularında güncellemeler yapılmıştır.

- Kargo kontrol odası bulunan gemilerde, ek bir gösterge ünitesinin kargo kontrol odasında bulunması zorunluluğu getirilmiştir.

- Soğuk odalar gibi soğuk mahaller içerisindeki dedektörlerin test gereksinimleri için standart olarak IEC 60068 – 2–1 verilmiştir.

Sabit acil durum yangın pompaları (FSS Kod, Bölüm 12) için kural 2.2.2.1’de yapılan değişiklikle dizel makinelerin çalıştırılması/soğuk çalıştırılması ile ilgili kaynağı tanımlanmamış olan, ısıtma düzenekleri için elektrikli ısıtma ya da yağlama yağı sistemi teçhizi ve başlatma cihazları için elektrik, basınçlı hava ya da hidrolik enerji ya da başlama kartuşu gibi enerjiyi depolayan cihazlar tanımlanmıştır.

Kaçış yollarının düzenlenmesi (FSS Kod, Bölüm 13) 2.2.4 maddesinde yapılan değişiklikle, belirtilen sahanlık gerekliliklerinin sadece güverte seviyelerindeki sahanlıkları kapsadığı, ara sahanlıkların boyutlandırılmasının 2.3.1 maddesine göre yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Sabit güverte köpük sistemleri (FSS Kod Bölüm 14) bölümü komple revize edilmiştir. Revizyon genel olarak,

- Yangın devresi ve köpük devrelerinin ortak hattan sağlanması durumunda alınması gereken önlemler,

- Tankerlerle ilgili bazı gereksinimlerin açıklanması,

- Taşınılan ürün türüne göre Tip A ve Tip B köpüklerin kullanımının netleştirilmesi,

- Köpük konsantrasyonu ile ilgili performans standartları ve test kriterleri ile ilgili kılavuz atfı değiştirilmiştir

- Köpük monitörlerinin ve aplikatörleri için köpük genleşme oranlarının değiştirilmesi konularını kapsamaktadır.

Inert gaz sistemleri (FSS Kod 15) bölümünün, Res. A.567(14) ve yeni uygulama limiti de göz önünde bulundurularak revize edilmesi ve inert gaz uygulamaları ile ilgili gereksinimlerin tek dokümanda toplanması çalışmalarına 56.dönem toplantısında başlanacaktır.

Hidrojen Yakıt Hücreli Araçları ve Doğal Gazla Çalışan Araçları Taşıyan Gemilerle İlgili Talepler

Yeni eklenen SOLAS II-2/20.4.4 kuralı gereği, hidrojen yakıt hücreli ve doğal gazla çalışan araçların taşındığı bütün gemilerin kargo mahallerinde en az iki portatif gaz dedektörün bulundurulması ve bu detektörlerin patlayıcı gaz ve hava karışımında gaz yakıtı algılamaya uygun tip olması gerekecektir.

SOLAS II-2/20 kuralına patlamanın engellenmesine yönelik olarak elektrikli ekipmanların ve kablolamanın standartlarını, havalandırma şartlarını, portatif gaz dedektörleri ile ilgili gereklilikleri ve gazlı sabit yangın söndürme sistemi için karbondioksit miktarı konularını açıklayan yeni alt maddeler eklenmiştir.

Oluşturulan çalışma grubu, elektrikli ekipman sınıfının IEC 60079 standardına uygun olarak, hidrojen yakıt hücreli araç taşıyan gemiler için “IIC, T3”; basınçlı doğal gazla çalışan araç taşıyan gemiler için “IIA, T3” olmasını öngörmüştür.

Gündem Maddesi 5: Havalandırma Kanallarının Yangına Dayanıklılığı
Havalandırma kanallarının yangına dayanımı ile ilgili gereklilikleri tanımlamak için SOLAS Kural II-2/9.7’de yapılacak değişiklik çalışmaları devam etmektedir. Konunun tamamlanması için 56.dönem toplantısına rapor sunmak üzere yazışma grubu kurulmuştur.

Düşük Parlama Noktalı Kargoları Taşıyan Petrol ve Kimyasal Tankerlerde Patlamayı Önleyici Tedbirler

Düşük parlama noktalı kargoları taşıyan yeni petrol tankerleri ve kimyasal tankerler için inert gaz sisteminin zorunlu hale getirilmesi konusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

İnert gaz sisteminin zorunlu tutulacağı alt limit 8,000 DWT olarak belirlenmiştir.

İnert gaz sisteminde kullanılacak gaz tipi nitrojen olarak belirlenmiştir.

Konuyla ilgili bazı maddeler, operasyonel konular olmasına rağmen, SOLAS değişikliği olarak MSC’ye taşınmıştır. Konuyla ilgili IBC Kod’da da eklemeler/değişiklikler yapılması tavsiyesi, BLG Alt Komitesi’ne iletilmiştir.

SOLAS II-2/4.5.5’e getirilen değişikliklerle birlikte, FSS Kod Bölüm 15, Res. A.567(14), MSC/Circ.353 (MSC/Circ.387 güncellemesi ile),vb. farklı kaynaklarda bulunan inert gaz sistemleri ile ilgili taleplerin tek dokümanda toplanarak birleştirilmesi, mevcut taleplerin yeni alt limit değerinde uygulanması yönünden gözden geçirilmesi çalışmalarını yapmak üzere bir yazışma grubu kurulmuştur. Çalışma grubu raporunun annex 2’sinde bulunan takvime göre ilgili değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihinin 1
Ocak 2015 olması planlanmaktadır.

Yeni ve Mevcut Yolcu Gemilerinin Tahliye Analizleri için Tavsiyeler
Yolcu gemilerinin tahliye senaryolarının geliştirilmesi için MSC/Circ.1238’in değişim çalışmalarına FP alt komitesinde devam edilmektedir. Konunun geliştirilmesi için Avrupa Birliğinin SAFEGUARD projesinden gelecek cevap verme ve toplanma süreleri gibi analiz sonuçlarının çıkmasının beklenmesine karar verilmiştir. SAFEGUARD projesinin öngörülen tamamlanma tarihi Mart
2012 olması nedeniyle konunun 56.dönem toplantısında ele alınmasına karar verilmiştir.

IACS Ortak Yorumlarının Değerlendirilmesi

Gemilerde yapılan A-Sınıfı perde ve güverte izolasyon uygulamaları, detayları ve yerleşimleri ile birlikte onay testleri esnasındaki yapıya uygun olacak ve bu detaylar test raporlarında belirtilecektir.

A sınıfı perde ve güvertelerin yapımında kullanılan yalıtım malzemeleri, detayları ve yerleşimleri yalıtım malzemelerini sabitleme aparatlarını da içerecek şekilde, A sınıfı bölmeleme onayında kullanılan test raporu ve onaya sunulan dokümanlar ile uyumlu olmalıdır.

Akü odalarının havalandırma sistemlerini durdurma ve kapama donanımları konusundaki SOLAS II-2/5.2.1.1 maddesi ile ilgili IACS yorumu:

I) Akü odası doğrudan açık bir güverteye açılmıyorsa,

II) Akü odası havalandırma açıklıkları pozisyon 1'de 4.5 m'den az, pozisyon 2'de 2.3 m'den az ise (Load Line gereği kapatma düzeneği olmalıdır) veya

III) Akü odası, sabit gazlı söndürme sistemi ile teçhiz edilmiş ise akü odası havalandırmalarının kapatma düzenekleri bulunması gerekmektedir.

Ayrıca havalandırma açıklıkları için kapatma düzeneği kullanılmışsa yangın gibi acil durumlar dışında açık tutulması için bir uyarı bulunmalıdır” şeklinde kabul edilmiştir.

Tehlikeli ürünlerin taşınması durumunda sabit gazlı yangın söndürme sistemi teçhizi konusundaki SOLAS II-2/10.7.2 kuralının uygulaması için IACS “UI SC 49” yorumunu revize ederek alt komiteye sunmuştur. IACS’ın “01.09.1984 ve sonrasında inşa edilen, bütün yolcu gemileri ve 500 GR üzeri yük gemilerine uygulanacağı ve 500 GR altı yük gemilerinin bu kurala tabi olmayarak SOLAS Kural II-2/19.4’e uygunluğunun yeterli olduğu” şeklindeki yorumu Alt Komite tarafından uygun bulunmuştur.

SOLAS II-2/19.3.4 kuralı ile ilgili IACS yorumu Alt Komite tarafından uygun bulunmuştur. UI’ye göre kargo mahallerinden gaz geçirmez perde ve güvertelerle ayrılmamış mahaller de kapalı kargo mahalli kabul edilmiştir ve kapalı kargo mahallerine uygulanması gereken havalandırma kurallarının bu mahallere de uygulanmasının gerekecektir. Ayrıca IMSBC Code gereği havalandırmanın nasıl olacağı da bu yorumla açıklanmıştır.

Havalandırma mekanizmalarının kapatma donanımlarına ulaşım konusundaki SOLAS II-2/20.3.1.4.1 kuralı ile ilgili IACS’ın;

“Yangın durumunda havalandırmanın acil olarak kapatılması için ulaşılması gereken kontrol noktasına gidiş yolu aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

*Net genişlik 600 mm'den az olamaz.

*Havaya açık güverteden geçiş söz konusu ise dikmelerle desteklenmiş (dikmeler arası mesafe 10 m'den fazla olamaz) çelik halat veya çelik tutamak (en az 10 mm çapında) yapılmalıdır.

*Kapatma mekanizması yüksekte ise ulaşmak için merdiven veya basamak konmalıdır.
Alternatif olarak köprü üstünden veya yangın kontrol istasyonundan uzaktan kumandalı, göstergeli sistemler de kabul edilebilir” şeklindeki yorumu Alt Komite tarafından uygun bulunmuştur.

Makine Mahallerinden Kaçış Yolları

SOLAS II-2/13 kuralına yeni 4.1.5, 4.2.4 ve 4.2.5 paragrafları eklenmesine yönelik taslak kural değişimi yapılmış olup, kuralın eş uygulaması için IACS ortak yorumuna ihtiyaç olduğu kanaatiyle konuyla ilgili çalışmaların tamamlanma tarihi 2012’ye ertelenmiştir.

4.1.5 maddesi ile yolcu gemilerinde makine daireleri içinde bulunan ve içerisinde normalde adam bulunan tüm “kapalı mahal”lerden en az iki kaçış yolunun sağlanması ve bu yollardan en az birinin ilgili makine dairesinden bağımsız olarak bu makine dairesinin dışındaki güvenli bir noktaya ulaşımı sağlaması talep edilecektir.

4.2.4 maddesi ile kargo gemilerinin makine kontrol odalarının, makine dairesi içerisinde bulunması durumunda, bu mahalden en az iki kaçış yolunun sağlanması ve bu yollardan en az birinin sürekli bir yangın korunağı (fire shelter) ile bu makine dairesinin dışındaki güvenli bir noktaya ulaşımı sağlaması talep edilecektir.

4.2.5 maddesi ile kargo gemilerinde makine daireleri içinde bulunan ve içerisinde normalde adam bulunan tüm “kapalı mahal”lerden en az iki kaçış yolunun sağlanması ve bu yollardan en az birinin ilgili makine dairesinden bağımsız olarak bu makine dairesinin dışındaki güvenli bir noktaya ulaşımı sağlaması talep edilecektir.

4.1.5 ve 4.2.5 maddelerinde belirtilen “kapalı mahal”in, içinde bulunduğu makine mahalli ile %30’dan fazla ulaşım/iletişim açıklığı olmayan mahal olarak tanımlanması düşünülmektedir.

Güverte Üzeri Kargo Alanları için Yangından Korunma Gerekliliklerinin Gözden Geçirilmesi

Alt komite güverte üstü kargo mahallerinin yangından korunma gerekleri ile ilgili çalışmanın yürütülmesi için tekrar yazışma grubu kurulmasına ve taslak SOLAS kural değişimlerinin. 56. dönem toplantısına sunulmasına karar verilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili özellikle güverte üstünde yüksek istiflenen konteynerler için ek emniyet gereklilikleri ve yeni ve mevcut gemilere kuralın uygulanmasına yönelik kılavuzların hazırlanması gerekecektir. Konunun FP’de tamamlanmasının ardından stabilite açısından değerlendirilmesi maksadıyla SLF Alt Komitesi’ne sunulması planlanmaktadır.

Solunum Hava Tüplerinin Yeniden Doldurulma Yolları

SOLAS Kural 10’a eklenen yeni paragrafla itfaiyecinin iletişimi için en az iki adet çift yönlü telsiz gerekliliği getirilmiştir. Tankerler ve tehlikeli alanlarda kullanılacak telsizlerin patlamaya dayanıklı tip olması şartı vardır.

Mürettebatın hava tüplerinin bitmemesi için talimleri tam yapamadığı gerekçesiyle SOLAS II-2/15 kuralına yeni 2.2.6 paragrafı eklenmiştir. Yeni kural gereği gemide solunum hava tüplerinin tekrar doldurma olanaklarının sağlanması ya da mevcut tüplerin kullanımı durumunda yerini alacak yeterli sayıda yedek tüpün bulunması zorunlu hale getirilecektir.

Gündem Maddesi 22 ve Diğer Gündem Maddelerinin Özeti

Alt komite tarafından Limana ve Güvenli Alanlara emniyetli dönüş ile ilgili SOLAS kuralı için hazırlanan ortak yorumların ilgili kurala ait daha önceki ortak yorumlarına (MSC.1/Circ.1369 sirkülerinin appendix 1’ine) ek olarak yayımlanmasına karar verilmiştir. Yorumlar; yaralanan kompartımandan geçen (hizmet vermeyen) tüm havalandırma kanalları ve boruların ayrıca mahalden geçen bütün kabloların mahallin suyla dolması durumunda çalışmaya devam etmesi ve mahaller arası su geçirmezliği sekteye uğratmaması gerektiği şeklindedir. Ayrıca II-2/21.4.4 kuralı için yanabilir/parlayabilir sıvılara ait devrelerin olası düşük sıcaklıkta deniz suyu altında kalması durumunda sistemin çalışmasına engel olmayacak şekilde tasarlanması ve II-2/21.4.6 kuralı için taşınabilir telsiz ekipmanlarının kullanılabileceği ve gemi üzerindeki portatif telsiz iletişim ekipmanlarının şarj cihazlarının birden fazla ana düşey bölme içerisinde bulunması gerektiği yorumları yapılmıştır.

Yolcu gemilerinden limana yolcu taşıyan tekneler (tender boats) için hazırlanan taslak rehberin 3.3 paragrafında netleştirilmemiş olan, bu teknelerde kullanılabilecek yakıtın parlama noktası konusunda LSA Kod’da filikalar için istenenle paralel olarak, “43 oC ve üzeri” olması uygun bulunmuştur.

MSC/Circ.1120 ile belirtilmiş ortak yorumda değişiklik yapılarak kilerde bulunan 5kW’a kadar güce sahip elektrikli aletlerden kahve otomatları, bulaşık makineleri ve su ısıtıcıları gerçekte yangın riski daha az olduğu için çıkartılmıştır. Bu ekipmanlar yeni eklenen paragrafla; kilerde bulunan, çalışma gücü fark etmeksizin açık sıcak yüzeye sahip olmayan ekipmanlar olarak tanımlanmıştır.

www.UlasimOnline.Com

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Ulaştırma | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim